Liczba odwiedzin:

POLSKA: Podróże w czasie i kontekstach


Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji

Projekt "POLSKA: Podróże w czasie i kontekstach" jest inicjatywą edukacyjno-kulturalną wspierającą system oświaty w edukacji patriotycznej, finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji i realizowany przez Fundację Polska Wieś.

Wartość dofinansowania: 100 000 zł

Całkowity koszt projektu: 111 200 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie Zadania: 11 października 2023 r.

Dla uczestników projekt jest bezpłatny.

Zachęcamy szkoły do zgłaszania się do projektu i wzięcia udziału w tej ekscytującej podróży przez czas i konteksty, odkrywając razem z nami wartości, które kształtują naszą tożsamość i postawy patriotyczne.

Zgłoszenia do projektu:

Prosimy o wypełnienie formularza
i dostarczenie do Biura Projektu lub przesłanie na adres email: projekty@polskawies2000.pl

Województwo objęte projektem: warmińsko-mazurskie

Podmioty mogące wziąć udział w projekcie:

Szkoły Podstawowe, nauczyciele, uczniowie z klas 4-8 z gmin wiejskich lub małych miast (do 25 tys. mieszkańców) z województwa warmińsko-mazurskiego

Dla uczestników projekt jest bezpłatny.

Cel projektu:

Celem projektu jest zaangażowanie nauczycieli szkół podstawowych i uczniów w klasach 4-8 w aktywności mające na celu poznanie i rozbudzenie ciekawości w tematach historycznych, w zakresie dorobku naukowego, sztuki, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Polski.

W projekcie zaplanowane jest wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w postaci długopisów 3D, które są innowacją technologiczną. Takie podejście do wychowania patriotycznego z połączeniem innowacyjnej technologii ma na celu przełamanie bariery, zainteresowanie i zaangażowanie młodych ludzi prezentowanymi tematami historyczno-patriotycznymi, a także pokazanie, że wydarzenia i postaci z przeszłości mogą stać się źródłem inspiracji i angażujących działań nawet setki lat po ich wystąpieniu. Zachęcenie uczniów do zgłębiania historii regionu na tle historii Polski. Wybór okresu historycznego dla realizowanego projektu zostanie określony przez uczniów przy wsparciu nauczyciela.

Opis projektu:

W projekcie zaplanowano udział 5 szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego z gmin wiejskich i małych miast do 25 tys. mieszkańców.

Z każdej szkoły co najmniej 2 nauczycieli i co najmniej 24 uczniów.

O zakwalifikowaniu szkoły do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń i deklaracja szkoły zgłoszenia co najmniej 2 nauczycieli i 24 uczniów z klas 4-8 przystępujących do uczestnictwa w projekcie, lokalizacja szkoły w gminie wiejskiej lub miejskiej do 25 tys. mieszkańców w województwie warmińsko-mazurskim.

W początkowej fazie realizacji projektu zostanie zrealizowane stacjonarne szkolenie dla nauczycieli zgłoszonych przez szkołę. Dla nauczycieli przygotowanych zostanie 5 scenariuszy zajęć z uczniami. Scenariusze zostaną wykorzystane podczas realizacji projektu oraz będą mogły być wykorzystywane przez szkoły wielokrotnie w kolejnych latach już po zakończeniu projektu.

W ramach działań projektowych przewidziane jest stworzenie i realizacja cyklu zajęć, podczas których uczniowie w ciekawej formie zapoznają się z wybranymi zagadnieniami i obszarami tematycznymi. Dla każdego zagadnienia przedstawione zostaną istotne wątki, wydarzenia, dzieła i/lub postaci z trzech okresów historii. Dzięki temu uczniowie poznają nie tylko wybrane zagadnienia, ale zrozumieją też kontekst zmian i rozwoju technologicznego, kulturowego i naukowego na przestrzeni czasu.

Prezentacja wyników będzie miała wymiar 3D i wykonywana będzie przez samych uczestników projektu przy wsparciu nauczyciela. Wykorzystane zostaną nowoczesnych technologie tj. druk 3D z wykorzystaniem długopisów 3D.

Opracowany zostanie też regulamin, zasady i organizacja akcji edukacyjno-kulturalnej mającej na celu ugruntowanie lub rozwój wiedzy, poczucie tożsamości kulturowej, narodowej i lokalnej. Projekt w głównej mierze będzie realizowany w miesiącu listopadzie, co sprzyjało będzie opracowaniu tematów w duchu patriotycznym związanych z historią Polski.

Realizacja projektu wspierana będzie przez konsultacje i superwizje dla nauczycieli i uczniów w łącznej liczbie 10 godzin. Prace zostaną wykonane pod nadzorem konsultantów.

Harmonogram głównych działań:

  1. Rekrutacja szkół do uczestnictwa w projekcie w terminie 07 - 14.11.2023r.
  2. Informowanie szkół o wynikach kwalifikacji do uczestnictwa w projekcie do dnia 17.11.2023r.
  3. Realizacja szkolenia stacjonarnego dla nauczycieli od 20.11.2023r.
  4. Wyposażenie placówek biorących udział w projekcie w nowoczesne narzędzia dydaktyczne w tym w długopisy druku 3D (12 szt.), zestawy filamentów (12 kg), przykładowe szablony (12 kompletów) w terminie od 20.11 2023r.
  5. Dostarczenie do szkół 5 scenariuszy zajęć z wykorzystaniem druku 3D.
  6. Przeprowadzenie przez szkołę zajęć w ramach akcji edukacyjno-kulturalnej mającej na celu ugruntowanie lub rozwój wiedzy, poczucie tożsamości kulturowej, narodowej i lokalnej i wykonanie prac
  7. Konsultacje dla nauczycieli realizujących zajęcia 5 godz. w terminie 20.11 – 15.12.2023r.
  8. Konsultacje dla nauczycieli i uczniów przygotowujących prace w ramach akcji edukacyjno-kulturalnej 5 godz. w terminie 20.11 – 15.12.2023r.
  9. Wykonanie przez szkołę 6 szt. zdjęć, przez każdą szkołę biorącą udział, dokumentujących aktywność w projekcie i wykonane prace w terminie 20.11 – 15.12.2023r.

Czas trwania projektu:

Projekt rozpoczyna się od 23 października, a realizacja działań w szkołach zakończy się nie później niż do 15 grudnia 2023r.

Posumowanie działań projektu nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2023 r.

Zadanie publiczne w całości jest realizowane w terminie od 23.10.2023 r. do 31.12.2023r.

Regulamin projektu

Biuro projektu:

Fundacja Polska Wieś

Al. W. Reymonta 12A/25
01-842 Warszawa

adres e-mail: projekty@polskawies2000.pl
kom: + 48 663 455 366