Liczba odwiedzin:

Galeria

POLSKA: Podróże w czasie i kontekstach


Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach
Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach
Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach
Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach
Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach
Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach
Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach
Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach
Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach
Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach Podróże w czasiei Kontekstach


Zakup wyposażenia do Firmy DESTDERTA Pracownia Artystyczna Jolanta Julia Boruszko


Zakup wyposażenia do Firmy DESTDERTA Pracownia Artystyczna Jolanta Julia Boruszko Zakup wyposażenia do Firmy DESTDERTA Pracownia Artystyczna Jolanta Julia Boruszko Zakup wyposażenia do Firmy DESTDERTA Pracownia Artystyczna Jolanta Julia Boruszko
Zakup wyposażenia do Firmy DESTDERTA Pracownia Artystyczna Jolanta Julia Boruszko Zakup wyposażenia do Firmy DESTDERTA Pracownia Artystyczna Jolanta Julia Boruszko Zakup wyposażenia do Firmy DESTDERTA Pracownia Artystyczna Jolanta Julia Boruszko
Zakup wyposażenia do Firmy DESTDERTA Pracownia Artystyczna Jolanta Julia Boruszko Zakup wyposażenia do Firmy DESTDERTA Pracownia Artystyczna Jolanta Julia Boruszko Zakup wyposażenia do Firmy DESTDERTA Pracownia Artystyczna Jolanta Julia Boruszko
Zakup wyposażenia do Firmy DESTDERTA Pracownia Artystyczna Jolanta Julia Boruszko


„Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi”

8 grudnia 2015 r.Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
>Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości
>Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości
>Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości
>Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości
>Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości
>Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości
>Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości
>Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości >Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości
>Warsztaty - kreowanie świadomej przedsiębiorczości


Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym Program Mikrodotacji

Wręczenie tabliczek informacyjnych 27 października 2015


Wręczenie tabliczek informacyjnych 27 października 2015 Wręczenie tabliczek informacyjnych 27 października 2015 Wręczenie tabliczek informacyjnych 27 października 2015
Wręczenie tabliczek informacyjnych 27 października 2015 Wręczenie tabliczek informacyjnych 27 października 2015 Wręczenie tabliczek informacyjnych 27 października 2015
Wręczenie tabliczek informacyjnych 27 października 2015Wizyty monitoringowe beneficjentów 26 października 2015 - LINARE CONCRETE DECOR Kamil Andrejuk

LINARE CONCRETE DECOR Kamil Andrejuk LINARE CONCRETE DECOR Kamil Andrejuk LINARE CONCRETE DECOR Kamil Andrejuk
LINARE CONCRETE DECOR Kamil Andrejuk LINARE CONCRETE DECOR Kamil Andrejuk LINARE CONCRETE DECOR Kamil Andrejuk
LINARE CONCRETE DECOR Kamil Andrejuk LINARE CONCRETE DECOR Kamil Andrejuk


Wizyty monitoringowe beneficjentów 26 października 2015 - Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk

>Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk
>Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk
>Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk
>Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk
>Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk
>Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk
>Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk
>Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk
>Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk >Miodosytnia Podlaska Dawid Olesiuk


Wizyty monitoringowe beneficjentów 26 października 2015 - Żywica Sp. z o.o. Mariusz Niczyporuk

Żywica Sp. z o.o. Mariusz Niczyporuk Żywica Sp. z o.o. Mariusz Niczyporuk Żywica Sp. z o.o. Mariusz Niczyporuk
Żywica Sp. z o.o. Mariusz Niczyporuk Żywica Sp. z o.o. Mariusz Niczyporuk Żywica Sp. z o.o. Mariusz Niczyporuk
Żywica Sp. z o.o. Mariusz Niczyporuk Żywica Sp. z o.o. Mariusz Niczyporuk Żywica Sp. z o.o. Mariusz Niczyporuk
Żywica Sp. z o.o. Mariusz Niczyporuk Żywica Sp. z o.o. Mariusz Niczyporuk Żywica Sp. z o.o. Mariusz Niczyporuk


Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym Program Mikrodotacji


Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku gastronomiczno-noclegowego "Bojarski Gościniec" w zakresie obejmującym budowę schodów z poziomu tarasu na piętrze budynku, prowadzących do projektowanej nadbudowy, w postaci tarasu widokowego nad dachem budynku

Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku gastronomiczno-noclegowego 'Bojarski Gościniec' w zakresie obejmującym budowę schodów z poziomu tarasu na piętrze budynku, prowadzących do projektowanej nadbudowy, w postaci tarasu widokowego nad dachem budynku Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku gastronomiczno-noclegowego 'Bojarski Gościniec' w zakresie obejmującym budowę schodów z poziomu tarasu na piętrze budynku, prowadzących do projektowanej nadbudowy, w postaci tarasu widokowego nad dachem budynku Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku gastronomiczno-noclegowego 'Bojarski Gościniec' w zakresie obejmującym budowę schodów z poziomu tarasu na piętrze budynku, prowadzących do projektowanej nadbudowy, w postaci tarasu widokowego nad dachem budynku
Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku gastronomiczno-noclegowego 'Bojarski Gościniec' w zakresie obejmującym budowę schodów z poziomu tarasu na piętrze budynku, prowadzących do projektowanej nadbudowy, w postaci tarasu widokowego nad dachem budynku Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku gastronomiczno-noclegowego 'Bojarski Gościniec' w zakresie obejmującym budowę schodów z poziomu tarasu na piętrze budynku, prowadzących do projektowanej nadbudowy, w postaci tarasu widokowego nad dachem budynku Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku gastronomiczno-noclegowego 'Bojarski Gościniec' w zakresie obejmującym budowę schodów z poziomu tarasu na piętrze budynku, prowadzących do projektowanej nadbudowy, w postaci tarasu widokowego nad dachem budynku
Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku gastronomiczno-noclegowego 'Bojarski Gościniec' w zakresie obejmującym budowę schodów z poziomu tarasu na piętrze budynku, prowadzących do projektowanej nadbudowy, w postaci tarasu widokowego nad dachem budynku Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku gastronomiczno-noclegowego 'Bojarski Gościniec' w zakresie obejmującym budowę schodów z poziomu tarasu na piętrze budynku, prowadzących do projektowanej nadbudowy, w postaci tarasu widokowego nad dachem budynku Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku gastronomiczno-noclegowego 'Bojarski Gościniec' w zakresie obejmującym budowę schodów z poziomu tarasu na piętrze budynku, prowadzących do projektowanej nadbudowy, w postaci tarasu widokowego nad dachem budynku
Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku gastronomiczno-noclegowego 'Bojarski Gościniec' w zakresie obejmującym budowę schodów z poziomu tarasu na piętrze budynku, prowadzących do projektowanej nadbudowy, w postaci tarasu widokowego nad dachem budynku Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku gastronomiczno-noclegowego 'Bojarski Gościniec' w zakresie obejmującym budowę schodów z poziomu tarasu na piętrze budynku, prowadzących do projektowanej nadbudowy, w postaci tarasu widokowego nad dachem budynku Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku gastronomiczno-noclegowego 'Bojarski Gościniec' w zakresie obejmującym budowę schodów z poziomu tarasu na piętrze budynku, prowadzących do projektowanej nadbudowy, w postaci tarasu widokowego nad dachem budynku


Zakup wyposażenia zakładu produkującego miody pitne 'Miodosytnia Podlaska'

Zakup wyposażenia zakładu produkującego miody pitne 'Miodosytnia Podlaska' Zakup wyposażenia zakładu produkującego miody pitne 'Miodosytnia Podlaska' Zakup wyposażenia zakładu produkującego miody pitne 'Miodosytnia Podlaska'
Zakup wyposażenia zakładu produkującego miody pitne 'Miodosytnia Podlaska' Zakup wyposażenia zakładu produkującego miody pitne 'Miodosytnia Podlaska' Zakup wyposażenia zakładu produkującego miody pitne 'Miodosytnia Podlaska'
Na Własne Konto

Finał konkursu FFR, Warszawa 28-30 maja 2012r. Finał konkursu FFR, Warszawa 28-30 maja 2012r. Finał konkursu FFR, Warszawa 28-30 maja 2012r. Finał konkursu FFR, Warszawa 28-30 maja 2012r. Finał konkursu FFR, Warszawa 28-30 maja 2012r. Finał konkursu FFR, Warszawa 28-30 maja 2012r.
Finał konkursu FFR, Warszawa 28-30 maja 2012r. Finał konkursu FFR, Warszawa 28-30 maja 2012r. Finał konkursu FFR, Warszawa 28-30 maja 2012r. Finał konkursu FFR, Warszawa 28-30 maja 2012r. Finał konkursu FFR, Warszawa 28-30 maja 2012r. Finał konkursu FFR, Warszawa 28-30 maja 2012r.
Jestem kompetentny na rynku pracy

Szkolenie kosmetyka/wizaż, 5 marca - 16 kwietnia Szkolenie kosmetyka/wizaż,
5 marca - 16 kwietnia 2010r.
Szkolenie kosmetyka/wizaż, 5 marca - 16 kwietnia Szkolenie kosmetyka/wizaż,
5 marca - 16 kwietnia 2010r.
Szkolenie kosmetyka/wizaż, 5 marca - 16 kwietnia Szkolenie kosmetyka/wizaż,
5 marca - 16 kwietnia 2010r.
Szkolenie opiekun osób starszych i dzieci; 21 maja - 7 lipca Szkolenie opiekun osób starszych i dzieci;
21 maja - 7 lipca 2010r.
Szkolenie tworzenie i projektowanie stron WWW, 28 czerwca - 21 lipca Szkolenie tworzenie i projektowanie stron WWW,
28 czerwca - 21 lipca 2010r.
Seminarium upowszechniające, 8 września Seminarium upowszechniające,
8 września 2010r.
Seminarium upowszechniające; 8 września  Prelegenci (od prawej): Kierownik ds. szkoleń - Ewa Balazs-Domosławska, Prezes Zarządu Fundacji - Adam Tański, Coach/mentor - Iwona Sorbian. Seminarium upowszechniające
8 września 2010r.
Seminarium upowszechniające; 8 września Seminarium upowszechniające
8 września 2010r.