Liczba odwiedzin:

Zarz¹d

Obecnie w skład Zarządu wchodzi:

Dyrektor Generalny Fundacji - Adam Tański (pełniący funkcję społecznie)