Liczba odwiedzin:

Działalność

Działalność

Celem Fundacji jest wspieranie cywilizacyjnego, kulturalnego, społecznego i ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, a także krzewienie edukacji w służbie demokratycznej przyszłości wsi polskiej.

Fundacja udzielała dotacji w zakresie rozwoju, utrzymania i modernizacji obiektów użyteczności publicznej i instytucji dobroczynnych (wewnętrznej sieci gazowej i wodociągowej dróg) oraz kultywowania pamięci przeszłości wsi i chłopów. Wspomaga i inicjuje podnoszenie wiedzy obywatelskiej i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich. Dofinansowuje remonty zabytków kultury wiejskiej, szkolenia, konferencje, seminaria i inne formy edukacji.

Fundacja udzielała dotacji w zakresie rozwoju, utrzymania i modernizacji obiektów użyteczności publicznej i instytucji dobroczynnych (wewnętrznej sieci gazowej i wodociągowej dróg) oraz kultywowania pamięci przeszłości wsi i chłopów. Wspomaga i inicjuje podnoszenie wiedzy obywatelskiej i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich. Dofinansowuje remonty zabytków kultury wiejskiej, szkolenia, konferencje, seminaria i inne formy edukacji.

Fundacja „Polska Wieś 2000” kontynuowała działalność Instytutu im. Macieja Rataja dofinansowując wydawnictwa związane z historią ruchu ludowego i przemianami na wsi, udzielała i przyznawała stypendia naukowe na zasadach konkursów ogłaszanych w prasie dla autorów prac ww. tematu.

W latach 2006-2008 we współpracy z Fundacją - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizowany był Program Inicjatyw Obywatelskich, którego celem było pobudzenie aktywności środowisk i organizacji lokalnych oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw i współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych ze specyfiką społeczną, kulturową i oświatową. Wyżej wymieniony Program dotyczył inicjatyw obywatelskich w dziedzinach oświata oraz zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego.

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ W LATACH 2009-2015

 • „Kwalifikacje kluczem do przyszłości osób niepracujących”
 • „Jestem kompetentny na rynku pracy”
 • „Daj sobie szansę na sukces”
 • „Osiągnij sukces zgodnie z planem”
 • „Alternatywne Kwalifikacje w Działalności Pozarolniczej”
 • „Podnieś Kwalifikacje – Poszerz Horyzonty”
 • „PWP Praca właśnie dla Ciebie! Kompleksowa aktywizacja zawodowa kobiet pozostających bez zatrudnienia”
 • „Wszystko dla Edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno”
 • „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej w Gminie Golub-Dobrzyń”
 • „NA WŁASNE KONTO”
 • „Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”
 • „Żyj zdrowo i aktywnie”
 • „Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym „ – realizacja projektu trwa

Szczegółowe informacje na temat w/w projektów znajdują się w zakładce Projekty

Od października 2011r. do czerwca 2015r. we współpracy z Fundacją - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizowany był Program edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”. Jego celem było poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum z obszarów wiejskich.

Obszarem działania Fundacji jest teren całej Polski.