Liczba odwiedzin:

Fundacja

O Fundacji

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” ustanowiona została aktem notarialnym 6 lutego 1993 r. i wpisana do rejestru fundacji pod nr. 3442 (XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy).

30 sierpnia 1993 r. Fundacja połączona została z Fundacją im. Macieja Rataja i przyjęła nazwę Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja. Obecny nr. KRS 0000100089 (XIII Wydziała Gospodarczy Rejestrowy).