Liczba odwiedzin:

Program "Na własne konto"

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) realizuje I edycję Programu edukacji ekonomicznej „Na własne konto”. Jest on skierowany do uczniów szkół oraz wychowanków świetlic środowiskowych w wieku gimnazjalnym, z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Program jest kontynuacją fazy pilotażowej realizowanej w roku szkolnym 2011/2012 finansowanej ze środków EFRWP i Narodowego Banku Polskiego.

Celem Programu jest:

 • poszerzenie wiedzy ekonomicznej;
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum;
 • nabycie umiejętności kluczowych tj.: postawa przedsiębiorczości ekonomicznej i społecznej, inicjatywność, zaradność;
 • pomoc w wyborze ścieżki edukacyjnej, a w przyszłości zawodowej;
 • zmniejszenia dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych i przedsiębiorczych pomiędzy młodzieżą miejską, a pochodzącą z terenów wiejskich.

Program będzie realizowany w dwóch etapach. Główny element pierwszego etapu to zajęcia z zakresu edukacji ekonomicznej prowadzone przez przeszkoloną uprzednio parę nauczyciel - student dla uczniów w wieku gimnazjalnym na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które zakwalifikują się do udziału w Programie.

Podczas drugiego etapu odbędzie się konkurs na młodzieżową gazetę ekonomiczną. Autorzy pięciu najlepszych projektów zostaną zaproszeni na finał do Warszawy. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne stypendia.

REKRUTACJA

Termin rekrutacji dla studentów oraz gmin został wydłużony do 14 listopada 2012

1. szkół gimnazjalnych i świetlic środowiskowych

Serdecznie zapraszamy Wójtów i Burmistrzów gmin miejskich i wiejsko-miejskich do zgłaszania szkół gimnazjalnych, a także świetlic środowiskowych do udziału w Programie „Na własne konto”. Rekrutacja odbywa się od 01.10.2012 do 31.10.2012r.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dot. Programu:

Materiały dla Gmin

Zakończył się nabór do programu "Na własne konto". Szkoły i gminy wykazały duże zainteresowanie udziałem. Otrzymaliśmy ponad 300 zgłoszeń. Obecnie trwa proces podpisywania umów z przedstawicielami lokalnych samorządów.

Lista gmin, zakwalifikowanych do programu

Zajęcia z przedsiębiorczości oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej, odbywające się w ramach programu „Na Własne Konto” rozpoczną się już podczas najbliższych ferii zimowych (w okresie: połowa stycznia – koniec lutego, w zależności od województwa). Dodatkowe lekcje realizowane będą również w drugim semestrze – w formie pozalekcyjnej. Podczas ich trwania gimnazjaliści poznają narzędzia ekonomiczne, umożliwiające im lepszy start w dorosłym życiu.

Szkolenie dla nauczycieli i studentów, którzy poprowadzą ww. zajęcia odbędzie się w dn. 30 listopada – 2 grudnia br. w Jachrance (k/Zegrza).

Wszelkie informacje o projekcie i formie realizacji zajęć można uzyskać pod numerem tel. 22 663 78 00, nwk@efrwp.com.pl


2. studentów

Zapraszamy do udziału w Programie studentów wszystkich kierunków studiów, a szczególnie nauk ekonomicznych i pokrewnych, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Studentom oferujemy:
 • możliwość udziału w ciekawym projekcie,
 • wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w gminach – 30zł/h, wypłacone na podstawie podpisanej umowy,
 • szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć (pokrywamy koszty zakwaterowania i wyżywienia, zapewniamy zwrot kosztów dojazdu),
 • zakwaterowanie na czas prowadzenia zajęć w gminie,
 • zwrot kosztów dojazdu do gminy,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu/programie.

Studenci pokrywają jedynie koszt wyżywienia podczas prowadzenia zajęć w gminie oraz koszt dojazdu z miejsca zakwaterowania w gminie do szkoły/świetlicy w której będą prowadzone zajęcia.
Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w więcej niż 1 szkole/świetlicy środowiskowej.
Rekrutacja odbywa się od 01.10.2012 do 31.10.2012r.

Materiały dla Studentów

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: (22) 663 78 00.


logo logo

Realizowane projekty

Akademia Edukacji Globalnej