Liczba odwiedzin:

Program "Na własne konto"

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej zrealizowała pilotażowy program edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto” (okres realizacji: październik 2011 – maj 2012).

Jego głównym celem było poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum z obszarów wiejskich. Program miał im pomóc w odnalezieniu się w szkole ponadgimnazjalnej, która często znajduje się w większej miejscowości poprzez podniesienie wiedzy z zakresu narzędzi finansowych i przedsiębiorczych. Tym samym prowadził on do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy młodzieżą zamieszkującą na wsi i w mieście.

Program przebiegał w dwóch etapach.

Etap I
Odbywał się podczas ferii zimowych (16 stycznia - 26 luty 2012) w 27 gminach z 9 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Wzięły w nim udział 24 szkoły gimnazjalne oraz 3 świetlice środowiskowe „Promyk Dnia”. Łącznie w projekcie uczestniczyło ok. 600 uczniów w wieku 13-16 lat.
W ramach I etapu zrealizowano 5-dniowe zajęcia z zakresu edukacji ekonomicznej prowadzone przez nauczycieli we współpracy ze studentami. Dotyczyły one 4 modułów: Postawa przedsiębiorcza, Aktywność gospodarcza, Pieniądze i bankowość, Oszczędzanie i inwestowanie. Dla uczniów przygotowano specjalne ćwiczenia, które poprzez zabawę uczyły podstawowych pojęć ekonomicznych i procesów gospodarczych. Aby podnieść aktywność uczestników zajęć wprowadzono formułę rywalizacji. Wykonanie poszczególnych zadań było punktowane. Osoby, które w ciągu trwania warsztatów zdobyły najwięcej punktów zostały nagrodzone. W ramach zajęć zorganizowano również wycieczki do banków oraz przedsiębiorstw. Dały one uczniom możliwość kontaktu z realnie działającymi instytucjami oraz sprawdzenia jak wiedza teoretyczna, którą zdobyli funkcjonuje w praktyce.

Etap II
Odbywał się w trakcie roku szkolnego w formie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 20 godzin (od zakończenia ferii do 31 marca 2012r.). Podczas nich uczniowie w kilkuosobowych grupach pod opieką nauczyciela koordynującego przygotowywali filmy reklamowe promujące własną działalność gospodarczą, które wzięły udział w ogólnopolskim konkursie „Festiwal Filmów Reklamowych”. Spośród nadesłanych prac (ok. 40) wybrano pięciu finalistów – gimnazjalistów z Turośni Kościelnej i Sokółki (woj. podlaskie), Brodów (woj. lubuskie) oraz podopiecznych świetlicy środowiskowej z Sokołowa Podlaskiego (woj. mazowieckie) i świetlicy środowiskowej „Promyk Dnia” w Rudce (woj. podlaskie). Finaliści zostali zaproszeni do udziału w warsztatach z teorii reklamy, które odbyły się w dniach 28-30 maja 2012r. w Warszawie. Na ich zakończenie, podzieleni na nowe kilkuosobowe zespoły, mieli za zadanie przygotować kampanię reklamową dla wskazanego produktu. Po długich naradach jury za najciekawszą koncepcję uznało kampanię zespołu w składzie:

  • Aleksandra Chmielecka (Gimnazjum w Sokółce)
  • Aleksandra Górska (Świetlica środowiskowa w Sokołowie Podlaskim)
  • Katarzyna Zamachowska (Świetlica środowiskowa w Rudce)
  • Sylwia Ściepuk (Gimnazjum w Turośni Kościelnej)
  • Sylwia Kalinowska (Gimnazjum w Brodach)

Laureatki w nagrodę otrzymały stypendia naukowe w wysokości 1500 zł, które ufundowały: Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie.Zdjęcia z finału konkursu dostępne są w GALERII


Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Narodowego Banku Polskiego.
logo logo logo

Realizowane projekty

Akademia Edukacji Globalnej