Liczba odwiedzin:

Kwalifikacje kluczem do przyszłości osób niepracujących


Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja w Warszawie realizują projekt:

Kwalifikacje kluczem do przyszłości osób niepracujących


Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia, poprzez organizację kursów zawodowych, zachęcanie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do podniesienia kwalifikacji, wzrost świadomości korzyści płynących z kształcenia ustawicznego.

1. Kursy w zawodach:

  • fryzjer z elementami sztuki makijażu i wizażu,
  • barman, barista (sztuka parzenia kawy i herbaty)
  • elektryk
  • florysta

2. Szkolenia:
  • informatyczne - przygotowujące do egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL),
  • z zakresu umiejętności potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. tworzenie biznesplanów)

3. Indywidualne doradztwo zawodowe,

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo (czyli do osób niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej, niezarejestowanych jako bezrobotne w Urzędzie Pracy), zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z rolnictwem, które nie ukończyły 25 lat, oraz do osób powyżej 50 roku życia, także emerytów (kobiety do 59 roku życia, mężczyźni do 64 roku życia) zamieszkujących w następujących gminach: Skrwilno, Kikół, Lisewo, Płużnica, Rypin, Radomin.

Czas realizacji Projektu: od 15.04.2009 do 10.02.2010

Projekt "Kwalifikacje kluczem do przyszłości osób niepracujących" realizowany jest w ramach Priorytetu VI. "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działania 6.1. "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałania 6.1.1. "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizowane projekty

Akademia Edukacji Globalnej