Liczba odwiedzin:

European Computer Driving Licence
Fundacja nawiązała współpracę z Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Ogólnopolskim Koordynatorem ECDL w ramach projektu „Osiągnij sukces zgodnie z planem”. Jednym z kursów realizowanych w ramach ww. projektu jest kurs ECDL. Podczas rekrutacji uczestników okazało się, iż wiele osób nie ma pojęcia o istnieniu i przydatności „komputerowego prawa jazdy”. Zachęcamy do pogłębienia swojej wiedzy na ten temat.

Czym jest ECDL?

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został ochrzczony mianem "European Computer Driving Licence" – w dosłownym tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć ale ze wszech miar lepiej ją mieć.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:
 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, pracodawca ma pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki.

Korzyści dla pracodawcy:
 • wzrost wydajności i jakości pracy,
 • redukcja kosztów,
 • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
 • wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI.

Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładają się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.

Korzyści dla społeczeństwa:
 • podwyższa ogólny poziom kompetencji informatycznych,
 • otwiera drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
 • korzystnie wpływa na unowocześnienie gospodarki kraju.

W celu zapoznania się z szerszymi informacjami dot. ECDL polecamy strony:

www.ecdl.com.pl

www.pti.org.pl


 

Realizowane projekty

Akademia Edukacji Globalnej