Liczba odwiedzin:

Daj sobie szansę na sukces


Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja w Warszawie realizuje projekt:

Daj sobie szansę na sukces

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 60 aktywnych zawodowo mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz ułatwienie ich adaptacji na rynku pracy.

Projekt jest skierowany do osób:

  • pracujących,
  • zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
  • w szczególności powyżej 45 roku życia.

Organizujemy:

● szkolenia zawodowe z zakresów

  • obsługa kas fiskalnych;
  • kosmetyka/wizaż;
  • prawo jazdy kat. C;
  • finanse i księgowość* - harmonogram
  • kadry i płace* - harmonogram
  • operator wózka jezdniowego

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem oraz otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności.

*Podczas szkoleń wykorzystywane będzie innowacyjne wsparcie blended learning, czyli część zajęć odbywać się będzie zdalnie. Dlatego też wymagana jest znajomość obsługi komputera.

● sesje coachingowe – indywidualne spotkania z ccoachem umożliwią indywidualne podejście, zajęcia będą opierały się na warsztacie samopoznania potrzeb i możliwości związanych z pracą oraz elementach technik radzenia sobie ze stresem i treningu komunikacji interpersonalnej.

● warsztaty psychologiczne – grupowe zajęcia pt. „Problemy równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy” mające na celu przełamanie stereotypowego myślenia wśród społeczeństwa.

Zajęcia organizowane będą poza miejscem i godzinami pracy uczestników.

Czas realizacji Projektu: od 01.01.2011r. do 31.10.2011r.

Ściągnij formularz zgłoszeniowy

Kontakt:
telefony: (022)663 09 86; +48 601 812 452

adres e-mail:

biuro@polskawies2000.pl

strona:

www.polskawies2000.pl

Biuro Projektu
ul. Kopernika 45
87-100 Toruń


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Realizowane projekty

Akademia Edukacji Globalnej