Liczba odwiedzin:

Alternatywne kwalifikacje w działalności pozarolniczej


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu VIII
Działania 8.1 Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności do potrzeb rynku pracy przez 60 rolników lub domowników rolników zamierzających odejść z rolnictwa i podjąć zatrudnienie w branżach pozarolniczych zamieszkujących gminy podregionu stargardzkiego tj.: Karnice, Brojce, Płoty, Resko, Radowo Małe, Dobra, Stara Dąbrowa, Marianowo, Ińsko, Dobrzany, Suchań, Pełczyce, Recz, Krzęcin, Bierzwnik, Kozielice i Przelewice poprzez szkolenia przekwalifikowujące i doradztwo zawodowe. Czas trwania projektu: od 01.06.2012r. do 31.05.2013r.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!Projekt jest skierowany do osób:

  • ubezpieczonych w KRUS (rolników lub ich domowników),
  • zamieszkujących gminy: Karnice, Brojce, Płoty, Resko, Radowo Małe, Dobra, Stara Dąbrowa, Marianowo, Ińsko, Dobrzany, Suchań, Pełczyce, Recz, Krzęcin, Bierzwnik, Kozielice i Przelewice

Organizujemy:

● szkolenia zawodowe z zakresów

  • operator koparko-ładowarki
  • profesjonalny pracownik administracyjno biurowy
  • zawodowy kierowca
  • opieka nad osobą zależną

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności.

● sesje coachingowe – indywidualne spotkania z coachem będą miały na celu: analizę rynku pracy wg indywid. preferencji, trening autoprezentacji, wzmocnienie postawy pro aktywnej, dbałość o wizerunek, oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Jednak głównym celem zajęć doradczych będzie stworzenie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników.

● warsztaty psychologiczne – grupowe zajęcia o tematyce: dyskryminacji ze względu na płeć w środowisku pracy i możliwości jej niwelowania.

Wszystkie zajęcia realizowane będą na terenie woj. zachodniopomorskiego w lokalizacji optymalnie dogodnej dla uczestników.

ŚCIĄGNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji otrzymają Państwo kontaktując się z Projektodawcą:

telefony: +48 505 370 631; (22) 663 09 86; (22) 663 78 00;+48 601 812 452
adres e-mail: biuro@polskawies2000.pl
strona: www.polskawies2000.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizowane projekty

Akademia Edukacji Globalnej