Liczba odwiedzin:

Rekrutacja do nowego projektu. „Akademia Edukacji Globalnej” – edukatorzy i edukatorki dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie”


Rekrutacja do nowego projektu. „Akademia Edukacji Globalnej” – edukatorzy i edukatorki dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie”


Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja rozpoczyna rekrutację do projektu „Akademia Edukacji Globalnej” – edukatorzy i edukatorki dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie”. W ramach projektu, w październiku b.r. zrealizowane zostaną m.in. 16- godzinne warsztaty dla studentek/studentów pedagogiki oraz wolontariuszy/wolontariuszek organizacji pozarządowych na wsiach i w małych miastach do 25 tys. mieszkańców (zapewniamy bezpłatny nocleg w Warszawie i wyżywienie), dotyczące jednego z wyzwań globalnych, jakim jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Uczestnicy/czki projektu opracują także w ich trakcie koncepcję realizacji 6 mikroprojektów (konkursy, warsztaty dla dzieci i wszelkie inne inicjatywy realizowane w ramach ogólnoeuropejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej hasłem „Razem dla pokoju”), adresowanych do uczniów klas 1-3 wiejskich szkół podstawowych woj. mazowieckiego, na realizację których otrzymają mikrogranty w wysokości 300 zł. Po realizacji mikroprojektów zaplanowaliśmy spotkanie podsumowujące, podczas którego wypracowana zostanie także strategia dalszych działań Akademii Edukacji Globalnej, której działania chcemy w przyszłości kontynuować.

Jeżeli studiujesz pedagogikę i/lub działasz w organizacji pozarządowej na terenach wiejskich lub w miastach do 25 tys. mieszkańców, lubisz pracę z dziećmi, interesują Cię wyzwania współczesnego świata, jesteś otwarty/otwarta na inne kultury i tradycje, chcesz tworzyć Akademię Edukacji Globalnej i wspólnie ją dalej rozwijać, to właśnie Ciebie zapraszamy!

Zgłoszenia przyjmujemy dn. 14 października 2016 r.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na adres: biuro@polskawies2000.pl

Ściągnij formularz zgłoszeniowy

Realizowane projekty

Akademia Edukacji Globalnej